O nama

HeSS (Hrvatski eSport Savez) je savez esport klubova (udruga) koji okupljaju ljubitelje elektroničkih igara i natjecanja.

HeSS se bavi promocijom, popularizacijom i regulacijom esporta u RH s ciljem da se esport prepozna kao sport.

Savez također pruža sustavnu podršku pri organiziranju natjecanja i turnira, organizira državna natjecanja i lige te osigurava standardizaciju kroz uvođenje i provođenje pravila Međunarodnog eSport Saveza (IeSF).

Poseban cilj Saveza je podizanje svijesti o utjecaju video igara na društvo i pojedinca te razvijanje digitalne kompetencije građana.

Digitalna kompetencija

Digitalna kompetencija je kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, školovanje te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem interneta. Ona je jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje Nacionalnog okvirnog kurikuluma.

Hrvoje Vlaić

Predsjednik

Juraj Domac

Dopredsjednik

Jan Mikuličić

Tajnik