O nama

HeSS (Hrvatski eSport Savez) je savez esport klubova (udruga) koji okupljaju ljubitelje elektroničkih igara i natjecanja.

HeSS se bavi promocijom, popularizacijom i regulacijom esporta u RH s ciljem da se esport prepozna kao sport.

Savez također pruža sustavnu podršku pri organiziranju natjecanja i turnira, organizira državna natjecanja i lige te osigurava standardizaciju kroz uvođenje i provođenje pravila Međunarodnog eSport Saveza (IeSF).

Poseban cilj Saveza je podizanje svijesti o utjecaju video igara na društvo i pojedinca te razvijanje digitalne kompetencije građana.

Digitalna kompetencija

Digitalna kompetencija je kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, školovanje te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem interneta. Ona je jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje Nacionalnog okvirnog kurikuluma.

Jan Mikuličić

Predsjednik

Juraj Domac

Dopredsjednik

Leonardo Bujas

Dopredsjednik

Nikola Stolnik

Dopredsjednik

Luka Kulušić

Glavni tajnik